Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 15 februari, 2011

Dubbelt fel

Samernas rätt till sedvanerättsligt renbete är uppe på tapeten igen, och Högsta domstolen arbetar nu med Nordmalingsfallet. Målet har föranlett denna notis i tidskriften Fokus. Notisen är osmaklig och dessutom sällsynt oinformerad.

Den är oinformerad eftersom målet inte är det första i sitt slag. I det såkallade Skattefjällsmålet (som genererade det längsta publicerade rättsfallet någonsin i svensk rätt, hela 252 sidor i NJA) fann Högsta domstolen att äganderätten till renbetesfjällen i norra Jämtland tillhörde staten, inte samerna. Det nya med målet nu är att det är det första målet sedan den nya regeringsformen trätt i kraft som prövar i stort sett samma fråga.

Notisen är dessutom osmaklig i det att den på ett ospecificerat vis slår en länk mellan Leif Thorssons godkännande av ett strafföreläggande 2005 och Nordmalingsfallet. Exakt vari problemet består, framgår inte av notisen, men misstanken ligger nära till hands att, alldeles oavsett vad domstolen till slut kommer fram till, utgången på något sätt är ”fel” enbart av den anledningen att Thorsson för närvarande är ordförande i domstolen.

Leif Thorsson är en jurist av första rang och dessutom en av de få människor jag vet som har storheten att även i personliga angelägenheter skilja mellan sak och person. Jag vet det första eftersom jag träffat honom i åtskilliga sammanhang vid det här laget, och jag vet det senare eftersom jag tillhör skaran av de personer som efter det omtalade strafföreläggandet ansåg och offentligen uttalade att Thorsson borde avgå. Detta har Thorsson aldrig gjort till sak gentemot mig, utan han har tvärtom alltid varit hövlig och tillmötesgående. Jag vet som sagt mycket få personer som har den personliga storheten. Vad gäller den personliga lämpligheten, skulle jag behöva tänka länge innan jag skulle kunna nämna någon som jag anser vara bättre skickad än just Leif Thorsson att avgöra detta mål.

Min anledning till att ha ropat efter Thorssons avgång var nämligen en farhåga för just det som Fokus låter ske nu. Personer med ytterst begränsad insyn i olika juristers kunskap, skicklighet och tidigare gärning misstänkliggör både ett justitieråd personligen och Högsta domstolen enbart av en formell anledning. Detta var förutsebart, eftersom vi som kollektiv i regel saknar förmåga att värdera tidigare brottslighet med urskiljning, utan normalt går på ett registerutdrag som vore det ett argument. Det är extremt olyckligt att detta skall behöva ske i ett så känsligt sammanhang som det nu aktuella målet.

Fokus viftar med högafflarna och reagerar inte ens med magens, utan snarare med knytnävens intelligens. Rätt vidrigt att en tidskrift som utger sig för att vara ett forum för fördjupade och sakliga analyser hemfaller åt populism av det mest elakartade slaget.

Annons

Read Full Post »