Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 16 augusti, 2008

Det är enligt lagen om teleövervakning förbjudet att spåra misstänka brottslingars mobiltelefoner, fastslår justitiekanslern enligt Dagens Nyheter. Tydligare kan man inte tänka sig någon rubrik som skulle visa FRA-lagens absurditet.

Det finns förvisso en skillnad mellan signalspaning och spårning i det att signalspaning till en början mest utgör ett brett fiskenät med vilket man kammar igenom hela trafiken. Spårning liknar då mera det fiskespö med vilket man går efter gammalgäddan i sjön. Eftersom all teletrafik i telenätet dock utgörs av riktade meddelanden, framstår FRA-lagen som en tillåtelse för FRA att ställa hela sin personal med fiskespön längs ån för att få ut alla stora fiskar. Detta är något annat än den gamla vanliga signalspaningen och skillnaderna har inte uppmärksammats tillräckligt i FRA-lagen, varför denna bör rivas upp. (Jag har under taggen ”Terrorlagstiftning” bloggat en hel del om FRA-lagen och hänvisar dit.)

Försvaret för FRA-lagen blir dock verkligen absurt när det visar sig att man enligt gällande rätt inte ens får spåra misstänkta brottslingars mobiltelefoner. Det rör sig förvisso om att spåra var personen befinner sig, inte om att lyssna på dennas meddelanden, men genom att FRA bara skall få lyssna på icke-svensk trafik blir det väl nödvändigt för myndigheten att åtminstone företa en viss lokalisering av meddelandet för att kunna bestämma huruvida man får lyssna eller inte. Med andra ord spårar även FRA meddelandets ursprung: att det är mera oprecist än det som polisen håller på med – Sverige kontra säg Folkungagatan i Stockholm – utgör väl knappast någon principiell skillnad. Uppehållsort som upphållsort.

FRA skall alltså få göra saker utan att någon som helst misstanke föreligger vilka polis och åklagare inte får göra ens när det finns misstankar. Bättre kan man knappast visa FRA-lagens grundläggande brist.

FRA-lagen bör rivas upp innan den träder i kraft.

Read Full Post »