Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 6 augusti, 2008

Folkpartiet mjuknar

Folkpartiets säkerhetspolitiska talesman, Allan Widman, kan tänka sig att lägga till särskilda regler kring brottsmisstanke till FRA-lagen, skriver Dagens Nyheter. Detta tyder på en uppmjukning hos folkpartiet vad gäller lagens nuvarande skick: medan den moderata partiledningen så sent som i måndags vidhöll sin oförståeligt arroganta attityd att det är kritikerna som inte förstått lagen och att den inte kommer att ändras, börjar alltså folkpartiet kunna tänka sig att lappa och laga. Denna förändrade hållning utgör åtminstone en bräsch i regeringens hittillsvarande försvarslinje. Det är dock mycket tveksamt om Widmans förslag räcker.

Jag har av artikeln lite svårt att förstå vad det är som Widman tänker sig. Min tolkning är följande. FRA-lagens grundläggande princip att FRA skall få lyssna på alla kabelburen trafik kvarstår. När myndigheten snappar upp något meddelande som medför att brottsmisstankar kan riktas mot någon enskild person, skall särskilda regler finnas i FRA-lagen som innebär att fortsatt avlyssning av just den personen endast får ske i särskild ordning.

Om denna tolkning är korrekt, innebär det alltså att FRA:s uppdrag egentligen blir rätt konstigt: myndigheten skall bara i största allmänhet spana på teletrafiken för att få en bild om vilka hot så där på ett allmänt plan som finns. Så snart det blir konkret, skall en särskild ordning träda i kraft, som innebär att rättsstatsgarantier gäller till förmån för en enskild misstänkt. Om detta är riktigt, börjar jag undra vilket informationsvärde FRA:s verksamhet skall ha: ”Hallå, grabbar och tjejer i regeringen, ni ska veta att det snackas en himla massa om kärnvapen och Östersjön på något sätt där ute i telenätet, men vi vet inte av vem eller hur eller i vilket sammanhang. Bara så ni vet.” FRA har väl ett mera långtgående uppdrag än så? Om myndigheten har ett mera långtgående uppdrag – vilket är antagligt eftersom dess spaningsverksamhet skall kunna leda till konkreta misstankar mot någon enskild – kvarstår frågan om integritetsskyddet.

Det grundläggande problemet med FRA-lagen är att FRA de facto och av tekniska, snarare än juridiska skäl, kommer att avlyssna även större delen av den interna svenska teletrafiken. Telemeddelanden är riktade meddelanden och varje avlyssning, vare sig den är generell eller specifikt riktad mot någon enskild person, utgör ett intrång i den personliga integriteten. FRA kommer alltså även med det tillägg som Widman nu tar upp till diskussion att avlyssna i stort sett hela svenska folket. När konkreta brottmisstankar uppstår – där för övrigt frågan kan ställas efter vilka brott det skall handla om: endast säkerhetsrelaterade brott eller också exempelvis narkotikahandel? – och ett domstolsförfarande tar vid, har intrånget i många oskyldiga personers privata sfär redan skett. Den skadan går inte att omintetgöra.

Faktum kvarstår att FRA-lagen de facto tillåter en massavlyssning av svenska folket och därmed kringgår annars stadgade rättssäkerhetsgarantier för den personliga integriteten. Regeringen har inte gjort sig mödan att i detalj förklara det säkerhetspolitiska behovet av ett sådan rättsstatligt tveksamt ingripande. Den förvränger dessutom sanningen vad gäller FRA:s de facto-rätt att efter lagens lydelse avlyssna oss allihopa. Folkpartiets försvarspolitiska talesman må ha mjuknat, men någon lösning erbjuder han inte heller.

Lagen bör rivas upp och en ny lag påbörjas vid vars utformning fler än bara paranoida försvarsexperter deltar. I regeringens och rättsstatlighetens intresse bör detta ske så snart som möjligt. Folkpartiet bör bidra till en sådan utveckling istället för att lappa och laga på en lag som i grunden är feltänkt.

Read Full Post »