Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 4 juni, 2008

USA inför ett anmälningssystem för vissa länder som omfattas av programmet för viseringsfrihet, skriver Svenska dagbladet. Det faktum att det är säkerhetsminister Michael Chertoff som kommer att tillkännage förändringen innebär att det här får anses vara en säkerhetsfråga: om man vet vilka utlänningar som kommer in i landet, verkar tanken vara, är alla säkrare.

Jag själv betraktar detta som en konstig slutsats, då dels ingen skulle ha lagt märke till de medelklassmän som stod bakom 11 september-attackerna ens med någon anmälninsskyldighet (dessa personer kom ju dessutom från länder som inte omfattas av viseringsfriheten), dels många attentatsmän finns bland den egna befolkningen, vilket Rote Armeefraktion i Tyskland, attentatsmännen bakom bomberna i London och Omahabombaren tydligt visar. Det är en typiskt irrationell xenofobisk ryggmärgsreflex att försöka förespegla befolkningen att den blir tryggare bara man har koll på de där hemska utbölingarna. Reflexen syns också i den pågående amerikanska presidentvalskampanjen, där USA:s problem med att anpassa sin ekonomi till moderna förhållanden glatt, men tämligen oansvarigt, skylls på de där hemska utlänningarna.

Vi har faktiskt en parallell till denna främlingsfientliga ryggmärgsreflex här i Sverige, nämligen argumenten från EU-motståndarnas sida att våra gränser blivit porösare och vårt liv därmed farligare sedan vi gick med i EU. Invandrare är förvisso överrepresenterade i brottsstatistiken, men det rör sig i normalfallet om folk som åtminstone bor i Sverige, och som oftast har antingen permanent uppehållstillstånd eller till och med är svenska medborgare. Eftersom dessa personer ändå har rätt att vistas i Sverige, och hade det redan före EU-inträdet, förändras inte vårt ”gränsskydd” något märkbart genom ett vi är med i EU.

(Lägg för övrigt märke till att begreppet invandrare är konstigt definierat i det här landet: min dotter, vars föräldrar är en högutbildad invandrad tysk med svenskt medborgarskap och en likaledes högutbildad invandrad finlandssvenska med svenska som modersmål, kommer att dyka upp i den invandrarrelaterade statistiken; har hon något problem med myndigheterna, kommer det att vara ”invandringsrelaterade” problem. Jag själv – universitetslektor i juridik som jag är – försämrar mitt bostadsområdes status, eftersom jag räknas som invandrare, och saken blir bara värre genom att jag ynglar av mig, för då har vi ytterligare en invandrare i området. Märklig statistik vi för i det här landet. Men åter till huvudämnet.)

Säkra gränser finns inte: de har aldrig funnits och de kommer aldrig att finnas. Till och med i diktaturer som Burma och Kina är det möjligt för de som har råd att fly landet, respektive för de som vill elda på något uppror att komma in i landet. Om inte dessa hårdhänta diktaturer kan ”säkra” sina gränser, kan inte vi eller USA heller det.

USA:s åtgärd är en panikåtgärd som är ovärdig ett land som traditionellt stod för medborgerliga friheter (åtminstone relativt den övriga världen). USA:s frihetliga linje har i skrämmande omfattning övergivis under de senaste sju åren, och åtminstone jag är inte beredd att underkasta mig någon anmälningsskyldighet när jag vill hälsa på vänner i Nordamerika. Jag kommer helt enkelt att strunta i att åka till USA, och jag hoppas nästan att så många andra som möjligt också kommer att göra det. Jakten på säkra gränser kommer på så sätt att ytterligare skada USA:s för närvarande bräckliga ekonomi, i synnerhet om även affärsmän drar samma slutsats som jag, nämligen att det inte är värt att underkasta sig den misstänksamhet som USA visar för att göra en vinst som sedan kommer att användas som xenofobisk ammunition i presidentvalskampanjen.

Det går inte att med juridiska medel skapa ett samhälle som är både tryggt och attraktivt för de som skall vistas i det.

Read Full Post »

Spelbolaget Betsson har öppnat en spelbutik i Stockholm och omgående blivit polisanmält av Lotteriinspektionen för brott mot lotterilagen, skriver Dagens Nyheter. Jag kan inte fullt ut bedöma den juridiska situationen, men jag tenderar till att tro att Betsson faktiskt bryter mot lotterilagen. Det tycks Betsson också tro, men bolaget står på ståndpunkten att den svenska lotterilagen är oförenlig med EU-rätten. Betsson är nämligen ett maltesiskt bolag, och den svenska lotterilagen omöjliggör för Betsson att utnyttja sin fria rörlighet på den inre marknaden. Betsson begår alltså ett lagbrott i övertygelse om att det är lagen, inte bolagets agerande, som det är fel på.

Jag hyser en viss beundran för bolagets agerande. Betsson är självfallet inte något altruistiskt bolag, utan det rör sig om att det vill tjäna pengar också på svenska spelare. Icke desto mindre är det dock modigt att medvetet bryta mot lagen, på samma sätt som det är modigt av de som tror att det är fel på utlänningslagstiftningen att medvetet bryta mot den och gömma illegala invandrare. Betsson visar alltså faktiskt prov på civilcourage, vilket bör hedras även om anledningen till couraget är profitsträvan.

Den svenska spellagstiftningen är rätt så hycklande. Man påstår på fullt allvar att det är bättre för spelarna när pengarna går till svenska statens bolag Svenska spel än när pengarna går till privata aktörer. Jag kan bli rätt så upprörd över skenheligheten i att påstå att en verksamhet blir bättre genom att den äger rum i det allmännas regi. Samtidigt måste man dock acceptera att Lotteriinspektionen gör sitt jobb: den är satt att övervaka efterlevnaden av relgerna i lotterilagen, och då är det självklart att Betsson skall anmälas, precis på samma sätt som det är självklart att den som gömmer illegala flyktingar skall stå för sitt lagbrott.

Nu är alltså saken upp till domstolarnas bedömning. Det blir intressant att se vad som händer. Personligen skulle jag inte gråta om spelmonopolet skulle falla: jag spelar inte själv över huvud taget – jag har aldrig begripit vitsen med spelandet – men jag tycker som sagt illa om svenska statens hyckleri på den här punkten.

”Tempora mutantur, et nos mutamur in illis” – tiderna ändras och vi ändras med dem. I Sverige tycks vi behöva en skjuts emellenåt, men vi kan hoppas att även vi ändras med tiden.

Read Full Post »