Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 28 maj, 2008

Skolavslutningarna i kyrkan är på tapeten igen, och positionerna är lika förutsägbara som alltid. Å ena sidan talas det om en ”kränkning” av någon – ospecificerat vem – när avslutningarna sker i kyrkan, å andra sidan betonas det fina i ”traditionerna”. Kristdemokraten Mikael Oskarsson sammanfattar positionerna ganska väl i sin debattartikel på Svenska dagbladets Brännpunkt; vilken position som han själv företräder kan det väl knappast råda någon tvivel om.

Jag själv är övertygad ateist, antireligiös (jag uppfattar religion i alla dess former som vidskepelse) och antikyrklig (eftersom kyrkorna tenderar till att lägga sig i frågor som enligt min mening inte angår dem). Icke desto mindre kan jag tänka mig skolavslutningar i kyrkan, och jag kan också acceptera att barnen sjunger de sånger – de psalmer – som sjungits i decennier på skolavslutningar, även om gud åkallas i dessa sånger. Det är lite som att lyssna på Bach, faktiskt: musiken blir ju inte sämre av att den präglas av vidskeplighet.

Mitt problem med skolavslutningar i kyrkan är att de alltför ofta får en gudstjänstliknande prägel, men en präst som talar om gud och Jesus och som tar tillfället i akt att indoktrinera barnen. För mig som ateist är det ungefär samma sak som om man skulle skicka barnen till moderaternas eller socialdemokraternas partikansli på orten, där barnen får sjunga fina sånger och samtidigt höra om partiets partiprogram. Jag anser att det är fel att utsätta barn för en världsuppfattning som många av dem rimligtvis inte kan ta ställning till, och som på mycket goda grunder kan ifrågasättas.

Jag anser därför att problemet inte ligger i valet av samlingslokal, utan i att uthyraren kyrkan tar tillfället i akt att meddela om dess uppfattning i trosfrågor. Yttrandefriheten omfattar inte bara rätten att få säga vad man vill – inom de gränser som sätts av straffbestämmelser mot förolämpning, förtal och hets mot folkgrupp – utan också rätten att slippa säga något man inte vill säga. Precis lika lite som jag vill att min dotter mot sin vilja eller utan att tillfrågas skall behöva delta i en kommunistisk förstamajdemonstration, vill jag att hon skall behöva be en bön eller lyssna på en predikan.

Det handlar alltså inte om att jag blir ”kränkt” i min egenskap av ateist, utan det handlar om att min yttrandefrihet begränsas utan stöd i lag. Kommunerna får alltså för min del gärna fortsätta med skolavslutningar i kyrkan, men det måste säkerställas att det inte bes gemensamma böner eller förekommer predikningar.

Skolavslutningen skall – som all statlig verksamhet – vara neutral mellan olika trosuppfattningar, däri inbegripet ateismen.

Annonser

Read Full Post »