Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 14 maj, 2008

EU har synpunkter på att Sverige tillåter reklam direkt till konsumenter för vaccin, skriver Svenska dagbladet. Sverige försvarar sig med att reklam i vårt land omfattas av yttrandefriheten och att alltså reklam till konsumenter måste tillåtas också utan att någon myndighet ger tillstånd.

Jag är en stor vän av den idé som ligger bakom EU, om än inte av det faktiskt existerande EU som vi lever med. Det här fallet är en bra illustration på varför man kan vara så tveksam om EU: jag tycker att avvägningen mellan förbud och tillåtelse är konstig.

Man förbjuder alltså principiellt reklam för receptbelagda läkemedel (vilket i sig är tveksamt, tycker jag: reklam har också en konsumentupplysande funktion, och konsumenter bör rimligen upplysas om vilka mediciner det finns för deras åkommor), men man tillåter vaccinationskampanjer. Varför det? Vad är det för skillnad mellan vaccin och ett smärtstillande medel? Varför skall reklam tillåtas endast när någon tjänsteman bestämt att reklamen är juste? Det finns kanske något övertygande skäl för undantaget och dess utformning, men jag kan inte direkt komma på det.

Samtidigt är Sveriges försvar av yttrandefriheten i det sammanhanget konsekvent. Om det finns ett undantag, skall detta inte vara avhängigt någon tillåtelse i förväg. Det är läkemedelsverkets sak att övervaka att det inte kommer ut skadliga mediciner på marknaden. Det är vidare marknadsföringslagstiftningens sak att övervaka att det inte förekommer vilseledande marknadsföring, att medicin alltså inte påstås ha effekter som den inte har. Tillsammans borde det väl räcka: det är ett tecken på ett övervaknings- och förmyndarsamhälle om jag måste be om en stämpel från en tjänsteman innan jag får berätta för allmänheten att jag är villig att sälja något av vilket jag tror många kommer att vara hjälpta.

”Men läkemedel är extra farliga”, är någon kanske beredd att invända. Jo, det är de, men det gäller också bilar (som dödar ett antal personer varje år), i synnerhet stora SUV:s. Skall man be trafiksäkerhetsverket om lov innan man får göra reklam för stora bilar? El är farligt: skall man be elsäkerhetsverket om lov innan man får göra reklam för elektriska apparater?

Om man tillåter reklam, måste denna tillåtelse vara oberoende av tillstånd i förväg. Allt annat utgör en övervakad yttrandefrihet som vi måste akta oss för. Det finns nämligen många saker som är farliga och många på ytan oskyldiga sätt att motivera inskränkningar i yttrandefriheten.

Jag hoppas att Sverige står på sig i sitt försvar av yttrandefriheten.

Annonser

Read Full Post »

Den nya polischefen (vars tillsättning utgör ännu ett exempel på glappet mellan vallöften och praktisk politik hos den nuvarande regeringen) skall idag presentera sina förslag till insatser mot de kriminella gängen, skriver Dagens Nyheter. De kriminella gängen utgör – eftersom de är en form av organiserad kriminalitet – ett äkta samhällsproblem och bör självfallet bekämpas.

Det enda som stör mig är att det återigen är polisen som får det uppdraget, och att åklagarväsendet och domstolarna inte nämns ens med en bisats. Polisen kan göra vad den vill, den kan husrannsaka, beslagta, arrestera och förhöra, men utan någon åklagare som har tid och utan domstolar som lyckas få till processer inom en förnuftig tidsram är allt detta förgäves. Åklagarväsendet befinner sig dock i djup ekonomisk kris (om vilket jag skrivit här) och domstolarna har inte heller precis något större utrymme för att hantera någon tillströmning av mål om organiserad kriminalitet, i synnerhet inte med tanke på den extra säkerhet som krävs.

Politiker tycks tro att rättsväsendet börjar och slutar med polisen, och att alla problem löser sig bara polisen har tillräckligt med resurser. Detta är en felaktig och i längden farlig inställning. Polisen är ordningens upprätthållare och i övrigt rättsväsendets förlängda arm: om rättsväsendet inte kan hantera polisens resultat, är polisens arbete bortkastat. Prioritera inte ytterligare en brottskategori hos polisen som åklagarna och domstolarna inte har resurser att hantera.

Om polisen börjar målmedvetet jobba mot de kriminella gängen, måste detta för att vara effektivt gå igen med ökade resurser för det egentliga rättsväsendet.

*****

Dagen efter presentationen av förslagen kommenteras dessa av Maria Abrahamsson på Svenska dagbladets ledarsida. Även hon håller siktet stadigt på polisens verksamhet: den koppling som enligt min mening helt uppenbart finns mellan polisens arbete och åklagarnas samt domstolarnas ser inte heller hon. Synd, eftersom alldeles oavsett hur effektiv polisen är, måste resten av rättsväsendet vara minst lika effektiv för att hela satsningen skall ge den eftersträvade effekten.

Read Full Post »

Försvaret har kommit med sitt förslag om hur sparbetingen skall omsättas, skriver Svenska dagbladet. Jag anser att regeringen – liksom även den förra regeringen – å det grövsta missköter försvaret och rikets säkerhet, men det är inte min poäng här. Min poäng är att enligt Svenska dagbladets rapportering pliktverket i princip skall läggas ner och försvaret självt sköta sin personalförsörjning. ”Det är så få värnpliktiga nu. Vi kan ta över personalförsörjningen eftersom värnplikten ändå är på väg att avskaffas”, säger en källa till tidningen. Om pliktverket läggs ner, måste värnplikten avskaffas nu.

Grunden för värnplikten är historisk och delvis förlegad, vilket jag skrivit om här. Om man vill behålla värnplikten – alltså den juridiska skyldigheten för unga män att under en viss tid sköta en illa betald och potentiellt livsfarlig samhällstjänst – bör denna skyldighet dock rimligtvis gälla alla. Det kan inte gå an att många inte ens blir kallade till mönstring, och för övrigt är det en anomali i jämställdhetssträvandena att någon skyldighet för kvinnor att göra värnplikt inte ens diskuteras. Värnplikten är alltså inte bara förlegad, den utgör dessutom ett slags lotteri, där några otursamma personer får offra en del av sitt liv för det allmänna medan andra slipper. Värnplikten är alltså inherent orättvis och innebär en dikriminering av unga män.

När vi nu kommit så långt att vi genom pliktverkets nedläggning inte ens längre låtsas om att vi upprätthåller någon (ytterst begränsad) rättvisa i det är redan till sin konstruktion orättvisa systemet, bör vi sluta med hyckleriet helt och hållet. Avskaffa värnplikten: rent militärt kan man i den moderna krigföringens sammanhang ifrågasätta huruvida värnpliktsarméer över huvud taget kommer upp till den utbildningsstandard som krävs för att de skall ha en rimlig chans att fullgöra sina uppgifter, och tiden då de mest sannolika militära scenarion bestod i masslag är med stor sannolikhet också den förbi. Det vi behöver är en tillräcklig mängd högt utbildade och motiverade soldater som kan hantera all den moderna och avancerade utrustning som förekommer på nutidens slagfält, och som kan den socialpsykologi som krävs för att hantera en främmande civilbefolkning eller tillfångatagna soldater från en annan kultur.

Värnplikten är förlegad, otidsenlig och framför allt orättvis och diskriminerande, vilket tankarna på att i praktiken lägga ned pliktverket visar. Ta tillfället i akt och avskaffa värnplikten nu.

Read Full Post »